ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWEJ I MUZYCZNEJ

W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

www.sp2nml.pl
Archiwa

DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRONY INTERNETOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PODSTAWOWEJ I MUZYCZNEJ w NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim zobowiązuje się zapewnić
dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.sp2nml.pl
Data publikacji strony internetowej: 01.09.2011
Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.03.2020
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 28.04.2022. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny
przeprowadzonej przez Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Paulina Brodzik, adres e-mail: p.brodzik@zspim.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać
skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych,
na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości
filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej,
powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie
informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być
dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może
zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego
dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do 
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim,
ul. Tysiąclecia 33, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Tysiąclecia. Przy wejściu od strony boiska szkolnego
znajduje się podjazd dla wózków.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjne, stołówka, toalety)
na parterze. Do części pomieszczeń prowadzą schody.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza
języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie
Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.
październik 2023
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031