ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWEJ I MUZYCZNEJ

W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

www.sp2nml.pl
Archiwa

21 października 2021r. uczniowie klas VII b i VII c Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lub. w ramach realizacji projektu „Woda to życie” wzięli udział w zajęciach, których celem było badanie wody – jej pH oraz twardości. Do eksperymentu wykorzystano różne rodzaje wód: wodę z kranu, przegotowaną, filtrowaną, z jeziora, z rzeki Drwęcy oraz wodę mineralną. Młodzież pod kierunkiem nauczycieli: pani Anetty Gosik – Suchockiej, pani Justyny Józefowicz, pani Zyty Wardowskiej oraz pani Wioletty Zachwiei korzystała z profesjonalnego sprzętu laboratoryjnego. Uczniowie dokonali również analizy pozyskanych danych i opracowali wyniki. Wnioski z przeprowadzonych badań zostaną zaprezentowane na gazetce na korytarzu szkoły.

WSTECZ